Điều khoản

  • Điều khoản chung

Khi sử dụng websie quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Giaimabian.org có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của điều khoản sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Vậy nên quý khách hãy thường xuyên cập nhật điều khoản của chúng tôi để không dẫn đến các trường hợp không đáng có xảy ra.

  • Mô tả dịch vụ

Giaimabian.org cung cấp cho người dùng khả năng truy nhập đến các tài nguyên trên website, sử dụng các dịch vụ bao gồm các thông tin hiển thị trên website dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác.

Dịch vụ trên website sẵn sàng thay đổi mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận với người dùng. Sau khi thay đổi không đảm bảo sẽ thoải mãn yêu cầu, phù hợp với mục đích của người dùng.

  • Dịch vụ và trách nhiệm của website

Dịch vụ của giaimabian.org là những dịch vụ cung cấp thông tin điện tử tổng hợp và tích hợp với mạng xã hội. Bạn phải đồng ý website có quyền và không cần thông báo trước khi điều chỉnh các dịch vụ. Bạn cũng phải đồng ý website có quyền chỉnh sửa hoặc xóa những thông tin mà bạn comment trên website để đảm bảo những thông tin đó phù hợp với điều khoản của website.

  • Trách nhiệm của bạn

Khi vào website không được có mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm quyền hợp pháp gây trở ngại việc sử dụng dịch vụ của người khác.

Nghiêm cấm gây thiệt hại, phá hoại, làm hư hại đến website của chúng tôi. Bạn không được phát tán các tập tin virus hoặc các chương trình phần mền phá hoại gây hại đến website.

  • Hình thức xỷ lý vi phạm

Nếu phát hiện hành vi của bạn chúng tôi sẽ thực hiện gỡ bỏ nội dung vi phạm mà không cân báo trước và gửi thư cảnh báo lần đầu. Nếu bạn cố tiếp tục hành vi vi phạm của mình chúng tôi sẽ cân nhắc tùy trường hợp và sẽ có sự can thiệp của pháp luật.

Cảm ơn các bạn đã đọc điều khoản của chúng tôi.